Dossier pedagògic L'OBC BALLA RAVEL Dossier OBC balla Ravel - Page 22

CREACIÓ Elements musicals per a la creació:    Ambient de somni Plans sonors: melodia + pizzicato Estructura: ABA’ Coda Si el grup no té experiència en fer creacions, es pot plantejar de fer-ho tots junts per donar-los eines i estratègies. Planificació: - Decidir entre tots quin ritme de pizzicato hi haurà (similar al de l’obra) i amb quins instruments. - Decidir quins instruments de l’aula poden fer de solistes: flautes de bec, flautes d’èmbol, tubs sonors, teclats... Haurien de ser instruments que puguin fer diferents alçades i reproduir una melodia. - Per a alumnes més grans: es pot escriure la melodia, fins i tot demanar de fer la inversió de notes per crear el contra tema. - Distribuir els alumnes en tres grups: A, B i A’. A cada grup hauria d’haver-hi un gruix de nens que puguin fer el pizzicato acordat, així com els diferents solistes: dos per a les A i un per a la B. Aquest rol pot canviar si es reprodueix la creació diverses vegades. - Si el grup té experiència es pot proposar de fer el mateix treball en petits grups. Dossier pedagògic L’OBC balla Ravel