Dossier pedagògic L'OBC BALLA RAVEL Dossier OBC balla Ravel - Page 21

Violins Violes Violoncels Ma mère l’Oye de Maurice Ravel 1. Pavane de la Belle au bois dormant Ambient de somni Aquesta peça se centra en el moment en què la fada bona s’acosta a la bella dorment per ajudar- la a tenir bons somnis, ja que l’encanteri de la fada dolenta la farà estar molts anys adormida després de punxar-se amb l’agulla del fus. ESCOLTA I ANÀLISI Materials: Musicograma, esquema rítmic, instruments de petita percussió. - Presentar l’obra amb el títol per situar-la al context. - Escoltar la peça i deixar parlar els nens i nenes sobre què han imaginat al voltant del conte. - Demanar quins instruments han reconegut i tornar a escoltar l’obra per identificar els que sonen més clars: flauta i clarinet. - Intentar sentir el contracant del corn anglès, en el cas que aparegui. En funció de l’edat dels alumnes se’n pot fer esment. A B A’ CODA Flauta 1 i 2 Clarinet Flauta Violins - Fer èmfasi en el pizzicato que acompanya en tot moment els instruments de vent solistes. - Treballar el ritme del pizzicato, inicialment es pot fer amb dos dits i després amb instruments de petita percussió (les pliques que miren avall indiquen els violoncels i contrabaixos). També es pot acompanyar l’obra seguint l’esquema: Dossier pedagògic L’OBC balla Ravel