Dossier pedagògic L'OBC BALLA RAVEL Dossier OBC balla Ravel - Page 20

Propostes didàctiques per a cada obra: Pavana en fa sostingut menor Op. 50. Gabriel Fauré Fauré va escriure aquesta pavana recreant les pavanes pròpies de la cort espanyola i amb un tempo tranquil i cerimoniós. L’orquestració es basa en l’orquestra de corda amb un afegit de vent que hi dialoga al llarg de l’obra: dues flautes, dos oboès, dos clarinets, dos fagots i dues trompes. L’obra es basa en un cant i un contracant molt clars, reproduïts pels instruments amb algunes variacions. Us proposem seguir el següent esquema amb els instruments principals (les trompes actuen com a baix lligat, mentre que els contrabaixos segueixen un esquema de negra i silenci amb pizzicato al llarg de tota l’obra) Cant: Cant 2: Contracant: Motiu del cant 2: Flautes (variaci ó) Oboès Clarinets Fagots Violins Violes Violoncels Flautes Violins Violes Flautes Oboès Clarinets Pont Fagots Dossier pedagògic L’OBC balla Ravel Variacions per conduir al final