Dossier pedagògic L'OBC BALLA RAVEL Dossier OBC balla Ravel - Page 17

Professorat Propostes didàctiques Propostes didàctiques Propostes didàctiques Presentació Les propostes que us fem a continuació són una orientació per conèixer amb profunditat l’obra Ma mère l’Oye, la part principal del concert L’OBC balla Ravel. També s’ha fet una petita proposta per guiar l’escolta de la Pavana de Fauré, tot i que no s’hi aprofundeix tant perquè el cos central de l’espectacle es basa en l’obra de Ravel. S’han fet diferents propostes de treball per a cadascuna de les peces que configuren la suite, de manera que podeu ajustar una proposta didàctica transversal en funció dels vostres interessos de treball i del vostre alumnat. Aquestes propostes estan centrades en tres blocs:    Escolta, anàlisi i coneixement de l’obra. Creació instrumental. Expressió corporal i moviment. Els blocs es treballen per separat, però tots tres s’interrelacionen en diferents moments, ja que cadascun té presència directa o indirecta en la resta. Es proposa, doncs, fer un treball d’anàlisi musical de les cinc peces per poder tenir prou elements en la creació instrumental. El treball corporal és una eina excel·lent per comprendre la música i la intencionalitat de l’obra de Ravel, una manera de treballar amb el propi cos elements com la forma, el ritme, els plans sonors, etc., a la vegada que es dona vida emocionalment a cadascun dels contes representats. Consideracions sobre el treball de creació instrumental proposat: Cal fer una consideració diferent a l’apartat de creació instrumental, ja que al procés que demana aquesta proposta didàctica li cal una bona comprensió per desenvolupar-se. La creació musical s’ha d’entendre com a procés i no tant com a objectiu. Els processos de creació musical impliquen posar en joc coneixements i connexions que necessiten temps i experiència per tal d’aconseguir l’objectiu proposat. Així doncs, en funció del grup d’alumnes, serà clau la decisió de treballar en petits grups o amb el grup sencer. La planificació prèvia d’aquest procés és clau: tenir clars els elements musicals que es poden utilitzar i ser prou flexibles per tot allò que pugui sorgir, quins instruments seran necessaris i de quina manera s’organitzaran els membres del grup. Dossier pedagògic L’OBC balla Ravel