D&J 2017 Höst FIN - Page 99

WE CARE AND COOPERATE VÄLITÄMME HUOMISESTA TARKASTUKSET Mitä teemme tänään vaikuttaa huomiseen ja koko tulevaisuuteen. Siksi otamme aina vastuun toiminnastamme, koskien sekä työskentelyä että ympäristöä. Näin toivomme voivan palvella teitä entistä paremmin. Tähtäämme siihen ,että tarkastuksia tehdään kaikilla toimittajilla neljä kertaa vuodessa. Tarkastukset tapahtuvat yleensä ilmoittamatta, jotta saamme todellisemman kuvan sopimuksen noudattamisesta. TOIMINTAKOODI VASTUU TUOTANNOSTA Jäsenyys Fair Labour Association:ssa tarkoittaa, että sitoudutaan noudattamaan Code of ­C onduct - toimintakoodia, joka edellyttää vaatimuksia mm. alla oleviin alueisiin: Lapsityövoimaa ei sallita, pakkotyövoimaa ei sallita, diskriminointia ei sallita, kohtuulliset palkat ja työajat, hyvät työolosuhteet ja turvallisuus, oikeus kuulua ammattiliittoon ympäristöasiat, lait ja säännökset esim. koskien lahjontaa. Teemme yhteistyötä monien toimittajien kanssa Kauko-Idässä ja työllistämme täten ison määrän ihmisiä. Työ on tärkeä tukipilari köyhyyden poistamiseksi, mutta samanaikaisesti lait ja ­s äännöt eivät ole läheskään samalla tasolla kuin länsimaissa. Siksi meidän on valvottava työntekoa. ­Toimittajamme allekirjoittavat sopimuksen joka takaa työntekijöille inhmilliset työolosuhteet. TYÖTÄ YMPÄRISTÖN HYVÄKSI Ympäristö on tärkeä ottaa huomioon tuotannossa ja pyrimme ottamaan asiasta vastuun ­alusta loppuun. Vaadimme , että mm. alla seuraavia asioita noudatetaan: Kemikaalirajoituksia, ­v edenpuhdistus- ja jätekäsittely, energiankäytön minimointi. CLEAN SHIPPING – PUHTAAMPI JA TERVEELLISEMPI KULJETUS Teollisuuudessa on teht y suur ia panostuksia jot ta saataisiin vähennettyä saasteiden m 00Y\0H[X\KY\[[\BZ]\ۈZ[[Z][Z][]\Y[][X[\]\]Z[H\ژB[\0\0Z][\XH000횰 0p\\[Z\ZH\\]Z[X[\[ڙZKHۈ0KT[[ZZ\p]\[Y[[Y[B\[\Y[ۈY[[[KڙZ[][H[]Z[]]\XZX]\0Z[]H\\K[[Z[X][X[HZX[\XHZ]ژK\\[[Y[ۈ[[]]]HXZH[\0\0YYKHX[X[\[[^Z[0p\\Y[H\\[[Y[[\0\0[XXBYX[\]HHX]XH\[\XH[\0\0훈[Z[[Z\KH00][0p[[[[YHYZ[[YH[00[[]ZXBHܙ[YHY\Z[]ZXHH]\00[0 ]0[X[[YHX[\[ڙZ[[ZKH TSTPSTPSHSUPUUJB]\Z]Z[Z]0pXX[\[XY[[ۛ[X[KۚH]]Y[Hۈ\[XHˈ\[XZY[]\[]ZY[pژK\0\ۈX][]Z]Z[[Z\[\KpZ\K\]p흛[X[]0훈Y[0Z\\0H[ۚXH]Z]H0Z]0ܚ]Y\Z]0 RpTB[[YH[Z]0Z]0 ]0ZZ\H[Z\[[YHۈZp\K0p[XH\]XK]0[Y[Z]Z\H]]00]]pY\\\Y[Zp \ܝ[[YH^p]]\H[]\[[YB[ۛۜ[ڙ[^Z\ZY[RTRRSBU^[\H]Z[]0훈 NNL H][[\K[[ۚ\BZZ[Z\0H0H][Z[[YHH\^Y[[[YBX\[\XH\0Z[Z]K[\HZXH^p]0[HۂXYZ\ZX]\XX[[]0[[ۈZY[[ۚHYZY0ZZ[Hۈ0U^Y\]HH]]Hۋ]0ZZH[Y][]Z\]Y\Hۈ0U^Y\]Z NK