Diverse - Page 7

Andre skoler sier: Som rådgiver ved Gressvik ungdomskole har jeg ofte kontakt med Seiersborg når det gjelder skoleplass for elever som tren­ ger litt ekstra. Vi har gjennom flere år hatt elever som etter 10 klasse har begynt vg1. på Seiersborg og erfaringene med dette er udelt positive. Skolen er midt i blinken for elever som trenger stor grad av tilpasset opplæring, tett voksenkontakt og en variert skoleh­ verdag der teori og praksis går hånd i hånd. Jeg har besøkt skolen flere ganger sammen med aktuelle elever. Vi blir alltid tatt imot av positive rådgivere og lærere som tydelig setter elevenes trivsel og læring i sammenheng. Gjennom flere år har vi anbefalt Seiers­ borg vgs for noen av våre elever. Vi har spesielt anbefalt skolen for de elevene som trenger et trygt læringsmiljø med tett voksenkontakt. Fordelen med skolen er at det er en liten skole, og vi tror at elevene blir ”sett” i større grad enn ved en stor videregående skole. Vi har bare fått gode tilbakemeldin­ ger fra elevene som har begynt der. Grete Thome Spes.ped. koordinator Haugeåsen ungdomsskole Ulf Larsen Rådgiver Gressvik Ungdomsskole 10141_Seiersborg_VGS_brosj-12.indd 7 17.08.12 13:37