Diverse - Page 6

Hva er egentlig Seiersborg? I det lille miljøet skolen er ønsker vi å bygge gode relasjoner. VI tror på at det å bli kjent med hver enkelt elev, kan gi oss mulighet til å legge undervisningen godt til rette ut fra forutsetninger og interesser hos den enkelte. Vi mener at godt kjennskap til elevene gir godt grunnlag for læring. Livet byr på mange utfordringer, og det er ikke alltid like lett å være elev. Hos oss prøver vi å tilrettelegge for læring ved at vi har flere miljøarbeidere, miljøte­ rapeuter og rådgivere til å bistå elevene. Dette kaller vi elevtjenesten. Sammen tar vi ansvar for at du skal finne deg til rette i et trygt skolemiljø. Vi ønsker å være en skole som har positive og støttende omgivelser. 10141_Seiersborg_VGS_brosj-12.indd 6 17.08.12 13:37