Diverse - Page 3

”Sammen med deg jobber vi for at du som elev skal trives, lære og ha det godt.” Spennende ­skolehverdager og temadager Vi prøver å gjøre skolehverdagen variert og spennende for elevene. Vi reiser på turer, har gjesteforelesere på besøk, lager temadager for hele skolen og arrangerer grilling og andre fellesaktiviteter. rg, 10141_Seiersborg_VGS_brosj-12.indd 3 17.08.12 13:37