Diverse - Page 2

Personlig oppfølging! Seiersborg Videregående skole er en p ­ rivat videregående skole som har et tilbud til elever som trenger tettere opp­ følging i et mindre skolemiljø. Vi har 76 gratis skoleplasser, og har hele landet som inntaksområde. Skolens virk­ somhet er godkjent av statens lånekasse for utdanning, og eies av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. Trygghet er viktig Overganger og endringer kan oppleves som vanskelige. Vi bidrar i forkant av skolestart, og til videre utdanning etter Seiersborg, med veiledning og støtte fra våre andre ansatte til å gjøre disse over­ gangene trygge for deg. Seiersborg videregående skole følger samme fagplaner og gir samme vitnemål som den offentlige videregående skole. Sentralt plassert mellom Fredrikstad og Sarpsborg, med god bussforbindelse til alle østfoldbyene Undervisningen organiseres i små grupper 10141_Seiersborg_VGS_brosj-12.indd 2 17.08.12 13:37