Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 3

Impressum Internet ogledalo Izdavač Internet ogledalo, Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet intelektualnih usluga, Beograd - Zemun, Gradski park 2, t.r. 145-7386-30 (Marfin Bank A.D.) Adresa redakcije Zemun, Gradski park 2 (Hala "Pinki") tel/fax: (+381 11) 3771-610 O LN E IJA J EC A N P S D IZ ISSN 1821 - 4169 www.internetogledalo.com www.ogledalo.rs Direktor, glavni i odgovorni urednik Zoran Kovačević zoran@internetogledalo.com Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika Vesna Kovačević vesna@internetogledalo.com PARTNERI U SPECIJALNOM IZDANJU (po abecednom redu) IDC Video & Editing: Veljko Kovačević veljko.kovacevic@internetogledalo.com Asseco SEE Atos Naučni savet Nikola Marković, prof. dr Milorad Ivković, prof. dr Mirjana Drakulić, mr Ratimir Drakulić, prof. dr Đorđe Paunović, dr Vojkan Vasković, prof. dr Radovan Bigović, prof. dr Božidar Radenković Check Point Software Technologies Ltd. Saradnici Vladan Aleksić, Stevan Majstorović, Saša Milašinović, Dušan Katilović, Srđan Stević, mr Dejan Ilić, Dejan Protić, Sanja Milovanović, Marko Talijan, Mihajlo Pavlović, Aleksandar Jovanović, Vuk Stojsavljević, Katarina Delač, Kristina Delač HPE Kontakt Redakcija: redakcija@internetogledalo.com Marketing: marketing@internetogledalo.com Cisco Systems 5 Networks IBM Net ++ Technology Oracle Saga New Frontier Group SAP Schneider Electric CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 004 INTERNET ogledalo : business & technologies magazine / glavni i odgovorni urednik Zoran Kovačević. - 1999, br. 1- . - Beograd (Gradski park 2) : Internet ogledalo, 1999- (Beograd : AMD Sistem). - 27 cm Dostupno i na: http://www.ogledalo.rs - Mesečno COBISS.SR-ID 172229895 Telemet TO-NET Veeam Software