Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 94

obezbeđivanje dominantnog vir- tuelnog asistenta. Prema podacima američke kompanije za istraživanje tržišta Forester (Forrester), Amazon je 2016. godine prodao šest miliona uređaja pametnih govornika pod imenom Eko (Echo), koje pokreće Aleksa (Alexa), inteligentni lični asi- stent. Od proizvođača automo- bila do proizvođača kućnih apara- ta, kompatibilnost sa Aleksom ili njegovim Google ekvivalentima je ove godine „obavezna“. Izborom virtuelnog asistenta i daju- ći mu naredbe usmenim instrukcijama za izvršenje različitih zadatka, poslo- va i kupovinu, vi započinjete puto- vanje izuzetne saradnje. Pomoćnik će početi efikasnije da predviđa vaše potrebe (preduzimajući rad- nje ili davanjem automatskih nalo- ga, bez potrebe izgovaranja), vrši podešavanja posle svake razmene podataka ili, kao što biste mogli da ga nazovete, učenjem iz svakog ra- zgovora. Da biste optimizovali svo- je investicije, trebalo bi da izaberete proizvode zbog njihove kompatibil- nosti ili preporuka vašeg odabranog virtuelnog asistenta. Aleksa može da Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija