Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 9

J ednog jutra dolazite u svo- ju kancelariju. Vazduh je hla- dan i postaje sve hladni- ji, kada dobijate vest: „Morate od- mah doći u kancelariju general- nog direktora”. Svi direktori line of businessa su tu i atmosfera je veo- ma napeta. Odjednom, svi gleda- ju u vas. Generalni direktor postav- lja očekivano pitanje: „Kada će novi, potpuno integrisani self-service por- tal biti operativan?” Ali vi ne možete da odgovorite. Zaista nemate od- govor. Integracija CRM i softvera za naplatu je toliko komplikovana da se ne može predvideti, da ne po- minjemo upravljanje proizvodom. Samo testiranje će trajati godinama. „Trebaće nam nekoliko meseci”, bio bi najiskreni ٽȸ5Eѥ)ɅɕѽȁمɄյѼ)م胊y%єԁ5թ)هԁх٭ԁѽ׊t)=لɕ͹ɧ5)͕Ё聹ɥȁѼٕ)ɕͥՅԃٽԁم%P)ɕѽɄԁхԸ)%ѼɄՑх)Aѽ鱅聥聽ٔͥՅل)͔≠+ф=́фѕ) =))5͔)=́ѽ)̈́齴)թԁ鹥̰ɅٽѕѥɄ)хԁɅɅ)х5ɕɅѥ)ٽɅ鄁ɥͅխԁ)ͱٹͥѕ)i5ٕѕɕͅѹ)յټȁټ)ɕչɕх٥Ѥ)ɔѕA5̈́٥ɽ)A5ͱٹ)ɅєɅյѤɅ鵽ɥѤѥ)х配هԁ)԰͕%P)ټɕ靱ه)х+Uєԁ͔)ѹɕѹ+ 饹ЁѥѼɭ)хԁѥѥٹɕѤ+M݅ɔѕɅѕѤ)́ԁ5ԁɅєѕ)ͱمم)хѕ)+%ͭټɿ5Ʌѥ؁)Ʉمѕф+UɅٱɽɝ)配ԁ٥хهѤ)-Ʌյєٔєѥ)х=)ɥɕ)͹єهѕɥ9)х5Ʌ饍Ѥ٧լ)ɥɅɅɕѹ͹+Aɿ5ɅѥٹɅ)ɥ͹+=ɝ配ٗѥ+Ѥ)%ѕɹЁ ͥ̀Q́5饹M鑅х