Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 87

dolazi do mišljenja kupaca, čime bi oni stekli uvid u moguća poboljšanja poslovanja. Replybee je na zahtev odgovorio kreiranjem aplikacije na SAP Cloud platformi za interaktivno prikupljanje mišljenja kupaca kroz više kanala komunikacije. Drugi primer iz okruženja koji po- kazuje moć inovacija je kompanija SEMOS iz Makedonije koja je na SAP Cloud platformi napravila aplikaciju za zvanično iskazivanje zahvalnosti kolegama u organizaciji, a koja au- tomatski obaveštava i menadžment kompanije. Time menadžeri imaju uvid u sociometriju tima i nivo do- prinosa pojedinaca u organizaci- ji, pri čemu zaposleni prikupljaju bodove koji se uzimaju u obzir pri- likom ocenjivanja rada zaposlenih. Ova aplikacija može biti ekstenzija SAP SuccessFactors rešenja, rešenja za upravljanje ljudskim resursima. Danas ovu aplikaciju koristi više od 84.000 zaposlenih, a kompanija SEMOS posluje globalno, jer rene- sansa ne poznaje granice. Digitalna neizvesnost ima zadatak da nas održi budnima, a samo oni- ma koji je doživljavaju kao digitalnu renesansu i koji su spremi za ino- vacije i transformacije uz pomoć tehnologije doneće rezultate i us- peh. Više o novom programu za iz- gradnju aplikacija na SAP Cloud platformi koje treba da odgovore na realne izazove poslovanja u digi- talnoj eri u regiji Centralne i istočne Evrope saznajte ovde. Program je namenjen svima koji su zain- teresovani za razvoj novih poslovnih aplikacija kako bi se uspešno od- govorilo na izazove digitalne trans- formacije. Io Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija