Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 85

P romene su konstantne i zna- čajno utiču na poslovanje, što dovodi do toga da pravi lideri razumeju da su promene u poslovnim modelima neminovne. Danas 72% svetskih lidera veruje da su sledeće tri godine značajnije za budućnost njihovih industrija nego prethod- nih pedeset, a samo 5% veruje da su ovom trenutku iskoristili inovaci- je kako bi obezbedili kompetitivnu prednost. Tehnološke inovacije su usmerene kako na pojedinca tako i na celu organizaciju, što je upra- vo odlika renesanse. Uz činjenice da Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija