Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 80

Bezbednost domena Nazivi domena predstavljaju osnovu na kojoj internet funkcioniše. Kada govorimo o zaštiti informacionih sistema na internetu, veoma mali broj ljudi razmišlja o nazivima domena i DNS sistemu. A zamislite situaciju da vam neko „kidnapuje“ naziv domena koji koristite za poslovni veb sajt ili za adresu e-pošte. Sve vaše internet aktivnosti bile bi prekinute, a zlonamerno preusmeravanje korisnika moglo bi da vas košta i finansijski i kroz gubitak reputacije. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija