Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 78

Na putu digitalizacije Poslednja decenija je, sasvim iz- vesno, obogatila naše stručne teh- nološke rečnike kreativnim noviteti- ma, među kojima je i termin „digi- tal disruption“. Ipak, za razliku od većine novih termina koji veličaju inovativnost, „digital disruption“ je neminovan rizik koji u stopu prati digitalne trendove. Svedoci smo vrlo intenzivne pro- mene načina poslovanja u svim tradicionalnim industrijama i ra- đanja novih digitalnih kompani- ja koje agilno ulaze na postojeća tržišta. Sveobuhvatna digitalizaci- ja poslovanja je omogućila potpu- no novim igračima da jednostavno utrče na teren industrija koje posto- je decenijama, pa i vekovima, i svo- jom agilnošću i inovativnošću oz- biljno ugroze uspostavljene po- slovne modele, stimulišući promene u očekivanjima krajnjih korisnika, njihovom iskustvu komunikacije i Vladimir Knežević, generalni direktor Oracle Srbija & Crna Gora zadovoljstvu uslugama i proizvodi- ma koje koriste. Brzina kojom se menja ponašanje korisnika i kojom evoluiraju njiho- va očekivanja je u direktnoj zavis- nosti od brzine razvoja tehnologi- ja. Prateći taj talas, kompanije iz svih industrija su ozbiljno zakoračile u svet digitalnih trendova i započele transformaciju manjeg ili većeg dela svog poslovanja, a samim tim i svo- jih poslovnih modela. Ipak, put di- gitalizacije se značajno razlikuje od puta koji su kompanije prolazile pre nekoliko decenija kada su masovno uvodile ERP sisteme. Digitalni put je u mnogome sličan trci F1 – samo najbrži pobeđuju, a da bi to ostvarili potreban je sjajan bo- lid i sjajan tim koji ga dizajnira, una- Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija