Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 71

U tabeli na slici su sumirani uticaji i promene koje donosi digitalna revo- lucija. nove poslovne modele koji pred- stavljaju opasnost i za poslovni model Dajmlera - Mercedesa. Prvi model je Digitalni poslovni model baziran na ekonomiji deljenja, pošto se privatni automobili koriste samo mali deo vremena, a veći su parkirani Digitalna revolucija je donela neke u garažama ili na ulici. Model delje- nja razdvaja vlasništvo automobila od funkcije prevoza i mnoge startap kom- panije su bazirale poslovni model na deljenju automobila između više ko- risnika. Zipkar je jedna od takvih firmi koja danas ima oko milion klijenata koji dele automobile u vlasništvu Avisa. Potencijal u budućnosti je veliki da se ovaj poslovni model proširi i ugrozi proizvodnju automobila. Drugi model je uveden kroz novu arhi- tekturu vozila – u centru je računarski sistem koji upravlja mnoštvom funk- cija uključujući i elektromotore koji pokreću vozilo. Inovacije, ispravke i izmene sistema se mogu uves- ti preko interneta i odmah primeniti, što značajno menja klasičnu arhitek- turu vozila gde su osnovne kompo- nente kao što je motor dodatno opre- mane senzorima koji su povezani na računar koji može da upravlja samo delom funkcija vozila ili motora. Zato proizvođač automobila Tesla ima veli- ku popularnost i uspeo je da prikupi Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija