Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 70

Digitalna disrupcija dolazi iz okruženja poslovnog modela Nijedna organizacija ne posto- ji sama za sebe, u vakuumu, već je izložena uticajima promena u društvu i ekonomiji, promena zako- na i regulative, promenama koje do- nose tehnološke inovacije, prome- nama zbog aktivnosti konkurenci- je, promenama u željama i navika- ma klijenata. Sve ovo je obuhvaćeno u delu koji se naziva okruženje po- slovnog modela i predstavljeno je na slici: Digitalna revolucija je donela mnoge promene u okruženju i zato je neophodno prilagoditi poslovne modele novonastaloj situaciji. U svom godišnjem pismu akcionarima kompanije GE iz 2000. godine Džek Velš je o tome pisao: „Mi već dugo verujemo da kada brzina prome- na u našoj firmi postane sporija od promena u okruženju, kraj je na vidiku. Pitanje je samo kada će kraj doći.“ U istom izveštaju on govori o digi- talizaciji kao važnom procesu. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija