Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 65

Duzina trajanja napada Tako da ovo definitivno nije vreme da se korisnici opuste već, naprotiv, adekvatnije zaštite svoje uređaje pre nego što se kriminalci vrate u „redo- van režim rada“, prokomentarisao je Kiril Ilganaev (Kirill Ilganaev), direk- tor sektora za zaštitu od DDoS napa- da u kompaniji Kaspersky Lab. Kaspersky DDoS Protection re- šenje predstavlja kombinaciju dugogodišnjeg iskustva bezbednos- nih stručnjaka i jedinstvenih bezbed- nosnih tehnika koje je kreirala kom- panija Kaspersky Lab. Ovo bezbed- nosno rešenje štiti korisnike od svih vrsta DDoS napada, bez obzira na njihovu kompleksnost, jačinu ili tra- janje. Io Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija