Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 60

prethodne godine svaka druga kom- panija morala da rešava posledice izazvane klasičnim malverom. Međutim, prisutno je značajno ne- slaganje kada su u pitanju greške za- poslenih i nenamerne aktivnosti, budući da ovi faktori u znatno većoj meri ugrožavaju bezbednost industri- jske infrastrukture u poređenju sa ak- tivnostima dobavljača i partnera, kao i sabotažom i fizičkim oštećenjem preko Bezbednosne strategije Čak 86 odsto ispitanih organizaci- ja ima odobrene i sertifikovane sa- jber bezbednosne strategije koje imaju za cilj da ih zaštite od inci- denata. Međutim, iskustvo sa bez- bednosnim incidentima ukazu- je na to da samo postojanje bez- bednosne strategije nije dovoljno. Industrijske organizacije složile su zabrinjavajući, budući da ukazuje na činjenicu da organizacije nisu uvek spremne za borbu protiv sajber na- pada, a da su praktično konstantno na granici da budu napadnute. Ovi napadi mogu biti sprovedeni čak i preko zaposlenih u kompanijama. „Interne pretnje su znatno opasnije. Dobro smo zaštićeni od eksternih fak- tora, ali ono što se uradi unutar siste- ma organizacije nema konkretnu pre- Tri najveća izazova i uzroka incidenata u industrijskoj infrastrukturi u prethodnih 12 meseci eksternih faktora. Međutim, upravo ti eksterni faktori su među tri najveća problema, prema mišljenju industri- jskih organizacija. se sa činjenicom da je nedostatak stručnog znanja jedan od glavnih izazova kada je u pitanju industrijska bezbednost. Ovaj podatak je veoma preku. A tu pretnju nesvesno mogu izazvati naši zaposleni”, izjavio je bezbednosni stručnjak iz jedne fab- rike u Nemačkoj. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija