Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 6

Sijetl/Takovi u Vašingtonu. No, velika većina poslova (86%) leži izvan cen- tara koncentracije interneta. Mi smo otkrili da su preduzetnički poduhva- ti rasuti po svim državama i okruzi- ma, pomoću moći cloud kompjutin- ga, servisa trgovačke platforme kao što je Amazon, brokera kao što je Craigslist, reklamnih medija poput YouTubea i digitalnih izdavača koji se mogu prilagoditi malim reklamnim budžetima, malih finansijskih prova- jdera kakav je Kickstarter, onih koji olakšavaju plaćanje kao što je Square, društvenih mreža, sistema za preporu- ku i pretraživača koji pomažu malim prodavcima da pronađu kupce čak i kada im nedostaju resursi za izgradnju široko priznatih brendova. Centri kon- centracije interneta su vitalni moto- ri, ali oni zapošljavaju samo 14% ljudi koji zarađuju za život od interneta koji podržavaju oglašivači. 2. ۘqo[]XZhXq#ZZ]ZHH!ۛH\h[][BY[HH[HY]HHZBZ[K[HXHBZH1#Y]\Kܚ\ۚq#ZHڈ[\]HBY\HH[Y\q#ZHXq![BZۘqoZH][HݚZH[ٛܛXKB]HYZ][\]K$Y[HBZܙXXZKX[ZHH!ۛBHY ۛ[HY[HYHZݘH؛\ ۈH[Zq#XZZHܙ]q#Hݛš[\][؜q!ZHH\[H^Yq$]B\qo][H LHݛ^qh]ZKh]Hݙ\]KU[]\[ۈ  B#Y[H[^HHXZ[X[KݘZYZ[^[HH\ܝZHYXH8$HKBZHYX[ۘ[[Z]ݘ[HB[HXݜH[]^ZH8$[BHHܙ[H[\]ښHؘ]ZBq!ۚH[\]\\ݘZ\HHދB]HY[[H۝HY[YBښHY[HYH1!HHY]KKX[Y\HHZ$YH\Y\B[HH1hZ\ڈۛݚK[HXHۂ؝Z]HM͋ YZY\HHQ ݛ1#Y][H[\H^HKBZZݘHZ\[XH[\B]HښHo]ZHZ[YKYoBZZ[XH[ZZHZq#ZHB\X\[ZY^q!K[1h]B[X^ۈH\KښH[ZH1#Z[HZŒHݚZKX[Y\HݘKhBq#XZZHHڙYq#[HKX[Y\BݘHښHZHHP^]K]]KܘZY\HH[X^۝KZYq#ZKۚBY]ZH IH\[Z ݘB\]]HZYXHYZH[\BZHZۛ\H!ۛHڙHBܚ[[\] H[[H[ؚ[KBXZHڙY[XKq!HH^ܘYBٝ\ZZ\HHڙHHۚHB[ZHYHݘ[Kq![HHB\][Hq#[ZqoKۋY[X[]ܛYHHq!BݘH؛\\KݙH]ܛYBZZHYZHH][XBH^H[\ZKYHښHޙHBYKZZ[[\\HHYXHښHYBܘq![Y[YHHZޝKBڈYZۛZZHHH\HZݚKB[[Yڈۘ^H M ˌ YBښHYH[Y[YKH\B]1!HHhHqhYH]q!]]K˓Y[[HݘZ]1o]BYHHq#Z[HHښHZ[[’[\]Hܚ[Z\ [\]Y[\[\ XY\XY^[HXZ[^[H HY][H\ܝ\Z