Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 59

S ajber bezbednost postaje je- dan od najvećih prioriteta za industrijske organizacije širom sveta, što stvara dodatne izazove za industrijsku infrastrukturu. Među iza- zovima su spajanje IT i operativne tehnologije (OT), kao i dostupnost in- dustrijskih kontrolnih mreža eksternim provajderima. Kako bi stekli bolji uvid u probleme sa kojima se suočavaju industrijske organizacije, kompanije Kaspersky Lab i Business Advantage su sprovele su globalno istraživanje u periodu između februara i aprila 2017. godine, u kojem je učestvovalo 359 sajber bezbednosnih stručnjaka u industrijskom okruženju. Jedan od ključnih zaključaka istraživanja bio je da postoji ozbiljan jaz između percep- cije industrijskih incidenata i toga kako oni izgledaju u stvarnosti. Na primer, uprkos podatku da je 83 odsto ispitani- ka smatralo da su adekvatno priprem- ljeni za borbu sa industrijskim saj- ber bezbednosnim incidentima, po- lovina kompanija koje su učestvovale u istraživanju susrelo sa u proseku sa jednim do pet bezbednosnih incide- nata u prethodnih 12 meseci, dok se 4 odsto kompanija susrelo sa više od 6 incidenata na godišnjem nivou. Bezbednosni incidenti i pretnje Industrijske kompanije su svesne rizika sa kojim se suočavaju, pa tako 74 odsto ispitanika smatra da bi njihova infrastruktura mogla biti meta sajber napada. Uprkos svesti o mogućim sajber napadima i pret- njama kao što su ciljani napadi i ran- somware, najveća ranjivost za većinu industrijskih organizacija i dalje je klasičan malver, i on se nalazi na vrhu bezbednosnih izazova, pri čemu čak 56 odsto ispitanika smatra da je to najveći bezbednosni problem. U ovom slučaju, percepcija se poduda- ra sa realnošću, budući da je tokom Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija