Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 57

model koji podržava ovu strategiju. • Nadahnite: fokusirajte se na temeljne i periodične procene tržišta i ciljnih korisnika. Eksperimentišite i obučite vaše saradnike kako tre- ba koristiti kognitivne mogućnosti – kao što je korišćenje prirodnog jezi- ka ili mašinskog učenja za velike po- datke i analize. Kreirajte predmete i aplikacije za uobičajenu upotre- bu i dizajnirajte osnovne stan- darde prilagođene organizaciji. Kako strategija napreduje, procenjuju se potrebe tržišta i korisnika, definišu se buduća iskustva, „end-to-end” proseci i mogućnosti koje kognitiv- no znanje može olakšati u skladu sa tim. • Inkubirajte i skalirajte: pri- likom prelaska sa planiranja i dizajni- ranja na izvršenje, primenite kogni- tivnu tehnologiju na jedan segment, kako biste brzo istražili mogućnosti za rešavanje specifičnih i merljivih poslovnih izazova. Nakon što se ovi koncepti razrade, komercijalizuju i skaliraju u svojevrsnom eksperimen- talnom inkubatoru, iskoristite mo- d