Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 56

sa ograničenim ciljevima i vreme- nom. Definišite željenu poziciju, ključne indikatore performansi, kao i ciljeve koje će kompanija ili poslovna jedinica imati po okončanju procesa transformacije. Primenite operativni Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija