Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 51

tura je ostala identična i promena na bazi nema, a kada ovlašćeni proces (spomenuta kontrola pristupa) pozi- va te podatke oni se u hodu „dekrip- tuju“, odnosno prema određenom al- goritmu zamenjuju pravim podacima. Moguće je naravno kompletno krip- tovati cele stupce u samim bazama ako nam fina granularnost tokeniza- cije nije potrebna. A za najviši nivo granularnosti postoji API (Gemalto Protect App) koji možemo koristi- ti za enkripciju podataka kako god želimo. U tom slučaju potrebno je nešto kodiranja, no možemo sami definisati ne samo pravila za krip- tovanje samo određenih podataka, struktura i delova, već imati potpunu kontrolu pohrane tih podataka ne- zavisno kakva baza, obična datote- ka ili kakav god oblik pohrane je u pozadini naše interne aplikacije na koju bi dodali kriptovanje osetljivih podataka. Keysecure Kontrola pristupa odnosno pohra- na i dodeljivanje kripto materijala određenim korisnicima/procesima kako bi imali pristup dekriptovanim podacima obavlja se kroz Gemalto Keysecure fizički ili virtualni uređaj. Uređaj poseduje FIPS sertifikaciju za sigurnu pohranu kripto materi- jala (ključeva), a može se integrirati sa HSM-om (hardware security mo- dule) za dodatnu sigurnost ključeva. Međutim, Keysecure može upravljati Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija