Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 5

N aprotiv, internet je revo- lucija koja se ne završava. Mi nastavljamo da otkri- vamo nove mogućnosti i prilike koje su gotovo bez presedana u ljuds- koj istoriji. Moj tim svake četiri go- dine, od 2008. godine, sprovodi istraživanje o obimu internet eko- sistema, koje pokazuje koliko per- zistentan i prodoran je pomak, bar u Sjedinjenim Državama, a verovatno i svuda, od industrijskog do informa- cionog doba. Između 2008. i 2012. godine kapacitet interneta u odno- su na ukupnu američku ekonomi- ju se udvostručio. Zatim se od 2012. do 2016. opet udvostručio, zapravo nešto više nego udvostručio. Drugim rečima, trend digitalne ekonomije raste sve brže i pokazu- je vrstu rasta koja se obično povezu- je sa fazom uzleta industrije. Razlog je u tome što je američka ekonomi- ja u celini sve više informaciona eko- nomija, njeno gorivo su podaci, a njihov transportni sistem je inter- net. Bivši predsednik Harvarda Larry Summers je rekao: „Podaci mogu biti ekonomija 21. veka, što je nafta bila za 20. vek, vrlo vredna imovina od suštinskog značaja za privredni život.” Ako se preduzeće ne raspituje kako ova sila utiče na njegovu indus- triju, biće podjednako iznenađeno kao što su muzička industrija, novin- ska industrija, taksi i hoteli bili po- slednjih godina. Zašto se rast interneta nije uspo- rio kao što se usporio kada se radilo o faks mašini? Zato što postoji plat- forma platformi – više je načina za čuvanje podataka i njihovo seljenje s mesta na mesto, više industrija se bori sa digitalnom disrupcijom. Neki od glavnih nalaza istraživanja 2016. 1. Rast poslova nije ograničen na hi-tech džepove U Sjedinjenim Državama, u kali- fornijskoj Silicijumskoj dolini ima samo 4% poslova koji se direktno pripisuju ekosistemu interneta koji podržavaju oglasi (ad-supported internet). Sle- dećih 10% se nalazi na njujorškom Menhetnu, Arlington oblasti Vir- džinije, bostonskom Route 128 i u Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija