Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 47

Enkriptovani saobraćaj u porastu SSL je u porastu i očekuje se da enkriptovani saobraćaj ove godine predstavlja 70% ukupnog internet saobraćaja. Enkripcija stvara mrtve tačke u mre- ži i čini bezbednosne alate manje efi- kasnim. Dakle, iako su organizacije potrošile novac na primenu rešenja poput fajervolova i antivirusa, čim su počele da enkriptuju svoj saobraćaj ta tradicionalna bezbednosna rešenja su postala nevažeća. Ono što organizacije zaista treba da budu u stanju da urade je da zaustave dolazni saobraćaj, da ga dekriptuju i ispitaju. Posle toga one mogu da donesu odluku o tome da li dozvoliti pristup ili ne, pre nego što ponovo enkriptuju taj saobraćaj i pro- puste ga natrag u aplikaciju. To je razlog zašto je F5 Networks nedavno lansirao SSL Orchestrator kao deo svog F5 Herculon portfoli- ja proizvoda. Rešenje „sve u jednom” je specijalno dizajnirano za pružanje povećane vidljivosti u enkriptovanom saobraćaju. Ono obezbeđuje dektip- tovanje i enkriptovanje SSL saobraćaja, omogućavajući kontrolu saobraćaja. Povezani uređaji povećavaju rizik Još jedna oblast koja postaje sve više kritična iz perspektive bezbedno- sti je internet stvari (IoT). Sve više i više naših uređaja je povezano, potencijal- no povećavajući rizik od denial of ser- vice napada. Deo problema sa IoT uređajima je to što su servis provajderi nestrpljivi da ih brzo izbace na tržište. Takođe, skupo je da se oni obezbede. Tako, umesto trošenja novca na sigurnost, provajderi troše novac na razvijanje proizvoda. Čak i da su mnogi od naših pove- zanih uređaja u našim domovima, ako pristupamo našoj korporativnoj mreži, mi potencijalno donosimo sve te ne- sigurne uređaje na korporativnu mrežu. Doduše, to nije samo u našim do- movima. Čak i u današnjim tradiciona- lnim kompanijama vidimo mnogo više IoT uređaja, a potrebna je samo jedna ranjivost na jednom uređaju da bi cela mreža bila kompromitovana. Io Više informacija o F5 rešenjima možete da nađete na: https://f5.com/solutions Preporučujemo Veracomp blog na kome možete da nađete sve dnev- no aktuelne teme iz IT sigurnosti: https://veracompadria.com/sr/ category/blog-rs/ Kontak adresa: F5@veracompadria.com Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija