Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 46

Mi smo pošli od veoma male baze, što znači da usvajanje clouda u SEE raste prilično brzo. Cloud bezbednost je zabrinjavajuća Bezbednost je glavna briga za kom- panije kada se razmatra cloud, poseb- no zato što je on nekonzistentan – ono što postižemo u našim prosto- rijama nije isto kao ono što možemo postići u cloudu. Izazovi koji utiču na cloud bez- bednost su ostali isti proteklih 15 godina. Dok je izazov broj jedan prošle godine bio sve veća sofistici- ranost napada (50% anketiranih je ovo videlo kao problem), drugi najveći izazov bili su zaposleni, sa 45% ispitanika koji ukazuju da je to bio izazov. Činjenica je da ako kompanije ne osnaže svoje zaposlene da imaju dovoljno svesti o bezbednosti, loše ponašanje, kao rezultat, može da dovede do toga da pojedinci unose svoje vlastite uređaje na mrežu, pišu svoje lozinke na pristupačnim mestima i ne zaključavaju svoje uređaje noću. Iz perspektive hakera, ova loša prak- sa koja ostavlja sisteme i podatke ra- njivim može se lako iskoristiti. Pretnje su umnogome ostale iste, tako da imamo i načine na koje ih smanjujemo. Prema izveštaju, 25% organizacija kaže da će u narednih 12 meseci pri- meniti DNSSEC, 21% će koristiti DDoS mitigaciju, a 20% WAF (web app fire- wall). To ne iznenađuje, pošto će DNS bezbednost biti od ključnog značaja u narednih nekoliko godina. Iako je tre- balo da kompanije počnu sa imple- mentacijom ove bezbednosti pre pet godina, ljudi su je odlagali do sada. DNS se široko koristi, ali to je raz- bijen protokol. Korisnici pokušavaju da pristupe jednoj adresi, a redirek- tovani su na drugu a da toga čak nisu ni svesni. Kada je reč o DDoS-u, u poslednjih 18 meseci se desilo nekoliko velikih međunarodnih napada, a to će po KB]HݙHܙKZHXZ\KBKZ]HHH\\]KBqh][Hq#ZHHH\Y]H\]KBZH[H\[ZKHBX[ZH؛ZXqo][KHH[H\HݚHXBYY[\\[ZHKݛKBhY[HYHݙ[؝Z]HKBh]]K1#][Yܚ\[Hۈ[ZKB\HHYKۛ]ZZBۘqhX[H\YHHHHKBHZܚ\ZHHX[HKBY[KYq!H[Hqh]]HBݚ[H۝ݚ[XKZ\ݚH[[ۚqh]HB#Y]Z[H\qoKYq$]][KYBXHHܙ[[[Y[XBX\Z\HښHH^q#Z]B\ZXZH[Y\H\qoH[KBZ\K[\X[HH[[LHܙ[^XZH[\ܚ\HQ[\]Y[\[\ XY\XY^[HXZ[^[H HY][H\ܝ\Z