Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 43

• Prevazilaženje nedostatka pro- stora u samom objektu (mogućnost montaže na otvorenom) • Prevazilaženje problematike ve- zane za protivpožarne uslove, kao i ograničenja nosivosti poda i insta- lacionih vertikala u samom objektu (objekti se uglavnom projektuju za boravak ljudi i nemaju dovoljnu no- sivost za opremu DC) • Najjednostavnija i najbrža mon- taža (istovar i postavljanje kranom) • Skraćeni rok montaže Korisna adresa www.enelps.com Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija Io