Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 39

kako privatnog, tako i javnog sektora u Srbiji, od kojih izdvajamo: • Automatizacija i digitalizacija po- slovnih procesa (BPM) • Digitalizacija dokumentacije i arhive (ECM) • Praćenje poslovanja i procesa rada na mobilnim uređajima (BI, BPM) • Distribucija sadržaja na mobilne uređaje u zavisnosti od geolokacije (CloseBuy) • Omnichannel platforma za uni- ficiranje procesa – jedinstveno ko- risničko iskustvo bez obzira na kanal komunikacije (API, CRM) • Korisnički portali za samuslu- živanje – opunomoćeni korisnik • Ponude i marketing kampanje u realnom vremenu (CRM, BigData) i putem društvenih mreža (Viber i dr.) Kao vodeća IT kompanija u regionu, posvećeni smo promociji digitalnih tehnologija koje omogućavaju firma- ma da posluju još bolje, produktivni- je i konkurentnije, a javnim instituci- jama da građanima obezbede brže i kvalitetnije usluge. Za nas, digitalizacija je više od tehnologije. To je pokretač rasta, metamorfoza poslovnog modela, usađena inovacija i fleksibilnost koje kompaniju navode ne samo da se prilagodi, već i da postane predvo- dnik promena. Želimo da vidimo u- spon digitalizacije u Srbiji, jer želimo da budemo svedoci ekonomskog boljitka, otvaranja novih radnih mes- ta i globalnog uspeha. Kao pouzdan partner, mi smo tu da kompanijama ponudimo tehnolo- giju, prenesemo iskustvo, sprovede- mo ih kroz taj proces i pokažemo im da ono što danas deluje kao nepre- mostiv izazov, sutra može da bude neprocenjiva prilika. Io Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija