Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 38

će uvek ponuditi najbolje rešenje za unapređenje poslovanja. Ali naš posao se tu ne završava. Da bi firma ostvarila maksimalnu korist od tehnološke implementaci- je, neophodno je da postoji kom- patibilnost između implementi- ranog IT rešenja i trenutnih potre- ba. Ako izaberete tehnologiju koja je prenapredna ili nije lako usvojiva, to je kao da sipate pogrešno gorivo u automobil – bacate novac i riziku- jete kvarove. Sa preko dvadeset godina iskust- va u implementaciji vodećih IT rešenja, Comtrade pomaže kom- panijama da prilagode tehnologije svom biznis modelu i dobiju maksi- mum od investicije. Naši stručnjaci se fokusiraju na izazove i poslovne potrebe svakog pojedinačnog kli- jenta, uz primenu dobre prakse iz prethodnih projekata. Budući da je imperativ digitalizacije brzina, uvek tražimo način da završimo pro- jekat u najkraćem mogućem roku, a da pritome ne kompromitujemo kvalitet i performans rešenja. Klijenta vodimo od početne tačke (prepoznavanje potrebe za digital- nom tehnologjiom), pa do samog finiša - primene i ubiranja plodova di- gitalizacije. Ono što se nalazi između je najzahtevniji deo procesa, a ujed- no i glavni adut naše ponude: anali- za, planiranje, kontinuirana podrška i kreiranje dugoročne vizije digitalnog poslovanja. Preko dve decenije uspešnog poslovanja U protekle dve decenije naša firma je isporučila niz projekata koji su postavi- li temelje za digitalnu transformaciju Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija