Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 35

Uzimajući u obzir sve ovo – ne- dostatak izveštaja od bilo koga ko je dobio svoje fajlove natrag, problematičan sistem plaćanja i de- šifrovanja i lažni demo operacije dešifrovanja – dovodi se u pitanje sposobnost programera WannaCrya da ispune obećanja da će dešifrovati vaše fajlove. Uvek na usluzi korisnicima Slika B. Demo funkcija dešifrovanja Check Pointov timovi za izve- štavanje o pretnjama i istraživenje malvera nastavljaju da istražuju Wa- nnaCry. CheckPointov tim za odgo- vor na incident takođe pažljivo prati situaciju i dostupan je za pomoć ko- risnicima. Io Da biste više naučili o ransomveru generalno posetite: http://pages.checkpoint.com/ wannacry-ransomware5.html Slika C. import_RSA_key funkcija za dve rutine Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija