Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 34

ključem po datoteci. Da bi se fajlovi dešifrovali potreban je privatni RSA ključ kreatora, za koga se očekuje da ga dostavi u „.dky” fajlu. Druga šifrovanje/dešifrovanje rutina je za 10 fajlova koje možete dešifrovati kao „free demo” – kao da se žrtve uvere da je dešifrovanje njihovih fa- jlova moguće i da se navedu da plate otkup. Tih 10 specifičnih fajlova su izabrani nasumično za vreme enkrip- cije i takođe su enkriptovani jedin- stvenim ključem po fajlu. Međutim, privatni RSA ključ za tih 10 se čuva lokalno na žrtvinom računaru. Kao što se možete videti ispod: da vidimo sličnu funkciju, koja ovog puta poziva „f.wnry” fajl koji je spus- tio enkriptor modul, koji sadrži lis- Slika A. Osnovna funkcija dešifrovanja) Kao što se može videti na sli- ci A, osnovna funkcija dešifrovanja je pokušavala da pozove „.dky” fajl - koji navodno sadrži privatni RSA ključ, i sa njim dešifruje sve fajlove na računaru žrtve. Na slici B možemo tu demo fajlova. Privatni RSA ključ je već kodiran unutar modula. Obe funkcije pozivaju modul import_ RSA_key (slika C) – glavni dekriptor sa putanjom do „.dky” fajla kao do- kaza, umesto bezvrednog demoa. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija