Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 22

način. Potrebno je otvoriti zahtev i on ostaje otvoren do povratka s bolo- vanja. Bolovanje se zatvara skenira- nim izveštajem o bolovanju. EffectiveOffice omogućava pra- ćenje ponuda za tendere u firmi. Za svaku primljenu ponudu odgovor- na osoba će naznačiti da li je ona odgovarajuća ili ne, i na osnovu toga će prihvatiti ili odbaciti ponu- du i o tome samostalno obavesti- ti ponuđača. Kada među primljenim ponudama odaberete odgovarajuću, ponuđač će primiti obaveštenje o tome, a postupak će se zatvoriti. Rešenje za sve Rešenje za upravljanje dokumenti- ma Canon EffectiveOffice smo prila- godili različitim vrstama korisnika. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija