Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 21

rasteretiti i efikasnom korisničkom podrškom. Uređeno kancelarijsko poslovanje Upravljanje procesima u vezi s dokumentima je prava umetnost. Canon EffectiveOffice omogućava lakše i efikasnije primanje, sla- nje, korišćenje i pripremu dokume- nata, kao i upravljanje njima, a ga- rantuje i bolje korišćenje vremena i drugih resursa u firmi. U svojoj firmi verovatno i danas skenirate doku- mente i stavljate ih u fascikle. Da li znate šta se događa s njima posle toga? Da li znate da li postoji pove- zanost između njih? Prednost siste- ma za upravljanje dokumentima je ta što smisleno povezuje sve doku- mente sačuvane u elektronskom o- bliku. Nadogradnjom na Canonovo rešenje dobićete nadzor, pregled i jednostavan pristup, kao i napredne funkcije, a istovremeno ćete uštedeti vreme i novac. To nije sve! Budući da ćete svakom dokumentu moći da dodate zadatke i uputstva za obra- du, vaši saradnici će tačno znati šta se od njih očekuje u vezi s primlje- nim dokumentom. Rešenje EffectiveOffice omogućava vam vođenje jedinstvene evidencije sve dolazne pošte u vašu firmu, koju ćete zatim jednostavno, elektron- skim putem, podeliti saradnicima. Zagarantovaćete mogućnost potpu- nog praćenja dokumenata, a sarad- nici će poštu koja im je namenjena moći da pregledaju i da se njome bave u elektronskom obliku, bilo kad i bilo gde. Prosleđenu poštu ćete u svakom trenutku moći da pratite i da proverite stanje dodeljenih zadataka. Ugovori sačuvani u digitalnom obliku su na sigurnom, ali su uvek dostupni za pregled odgovornim osobama. EffectiveOffice će vas, kao ovlašćenu osobu, na vreme obave- stiti o isteku ugovora ili potrebnoj aktivnosti za čije obavljanje uskoro ističe rok. Ugovori će u svakom času biti dostupni za pregled, a moguće ih je i nadopunjavati aneksima. Dolazni računi će se u glavnoj kancelariji digitalizovati i podeli- ti različitim osobama na potvrdu, s različitim pravima i nivoom prava, ili drugim odgovornim osobama. Proces likvidacije može se pratiti od prijema i potvrđivanja do plaćanja u službi fi- nansija. Kada se svi zadaci u vezi s određenim računom završe ili račun bude ٥͔مɄ)ͽ酑鄁Eمɥ)ٗѕѽ)AɔͭЁͱ)ѥ٥ɅѤ酡ѕ؁鄁ͱѽم)ͱѤɗE9)ɕѥ٥ɇ͔Ʌ)ѹ=хѤٽɕ)͔ͱɅѤչ)ѹɕյѥ)Aѹ͔ѽɽͱEթ)ɕɅԁͽȴ)ѤѤɇɿل)9ԃєѤ٥)ԁɄͱ鄴)́ͱѥ酡ѕ٥ɕ)ɥ)YEم٥͔Ѥ)%ѕɹЁ ͥ̀Q́5饹M鑅х