Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 17

doneti odluku o tome koji proiz- vod najbolje ispunjava potrebe i očekivanja banke. Pored toga, neki od značajnih faktora pri selekciji su znanje, know-how i podrška koja je dostupna uz paket rešenja. Ukoliko želite da saznate nešto više o zahtevima direktive PSD2, po- gledate demo rešenja za pametnu autentikaciju ili otkrijete koje opcije za autentikaciju možemo očekivati u budućnosti. Odgovore na ova pi- tanja možete pronaći u besplatnom vebinaru na zahtev koji je deo seri- je vebinara o regulativama PSD2 i eI- DAS u organizaciji kompanije Asseco SEE. Io Spremite se za PSD2 na vreme – pogledajte besplatni vebinar: Kako ispuniti nove zahteve za strogom autentikacijom klijenata u okviru direktive PSD2? Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija