Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 16

• Korisnici mobilnih telefona često menjaju uređaje i provajdere • Milenijalci su tehnički potkovani i nestrpljivi • Mogućnost samoupravljanja je ključni faktor. Ove promene zahtevaju adekvatan odgovor banaka, često uključujući nove resurse, inovativna rešenja, promene u poslovnim aktivnostima. Nadmetanje sa novim akterima na tržištu, kao što su provajderi informa- cija o računu (Account Information Service Provider - AISP) i prova- jderi usluga za iniciranje plaćanja (Payment Initiation Service Provider - PISP), neće biti lako kada direkti- va PSD2 stupi na snagu. Međutim, uprkos konkurenciji i otvaranju svo- jih sistema eksternim subjektima, prioriteti banaka treba da obuh- vate održavanje bezbednosti i omogućavanje neometanog ko- risničkog iskustva. To je nešto sa či- me se ne smemo igrati. Komponenta od kritičnog značaja u ovom smislu je autentikacija. Ukoliko se pravilno implementira, može doneti ne samo poboljšanu zaštitu i unapređeno korisničko is- kustvo, već i veće poverenje klije- nata. Uz veliku i raznovrsnu ponu- du rešenja za autentikaciju, teško je Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija