Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 12

kodova, scriptinga i programiranja. To su ljudi koji neće ustuknuti ukoliko treba da dodaju nekoliko novih lini- ja u kodu ili ako treba da ih potpu- no izmene. DevOps tip programera može pri- premiti test varijantu, ili čak razvi- ti potpunu virtuelnu mašinu, u sva- koj vrsti clouda, razume operation logs i prati mape sistema. Dobar tim koji može da podrži integraciju biće verovatno najteži deo ove transfor- macije, jer je ovakav talenat redak. Ipak, morate ga dostići. Alati i automatizacija da rade rame uz rame. Da li scrum master može da reši ovaj prob- lem? Sigurno je da će u početku biti teško. Međutim, obrazovanje i men- torstvo mogu da pomognu. Takođe, automation tools će pomoći, ali to neće biti dovoljno. Najznačajniji deo cele DevOps priče su ljudi sa pravim veštinama! DevOps zahteva drugačiji tip IT ljudi, zapravo celu novu generaciju. Potrebni su programeri sa opera- tivnim veštinama, ali i operativci sa programerskim veštinama. U prak- si, to znači da je potrebno pronaći ljude koji su edukovani, ali po difol- tu imaju i operativna znanja. Pored toga, potrebno je dobro poznavanje Na kraju, hajde da pogledamo i alate i automatizaciju. Kako bi se osigurala kontinui