Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 116

XX Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 105/106