Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 113

bediće vam sigurno poslovno okru- ženje, ali se uporedo mora raditi i na edukaciji zaposlenih i implementaci- ji sigurnosnih rešenja koja će podići nivo svesti o rizičnim ponašanjima na internetu. Io Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija