Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 11

zauzvrat, dovesti do bimodalnog IT uređenja. Šta nije u redu sa ovakvim planom? Kaže se da „Bimodal je praksa upravljanja dva odvojena ali koherentna stila rada – jedan je foku- siran na predvidljivost, a drugi na istraživanje”. Ne verujem da je ovo tačno, zato što je neodrživo i neiz- vodljivo. Jednostavno, vi napravite dve suprostavljene organizacije koje dovode do nedostatka u kulturi, u- pravljanju i resursima. platforme i sisteme sa procesima i ljudima. Kako biste težak period prebrodili malo lakše, treba da menjate arhite- kturu postepeno i da integrišete svoje risanje IT operacija sa scrum timom će zvučati prilično neuobičajeno. Oni su bili „neprijatelji”, a sada treba Ljudi Sada smo pokrili organizacione/ poslovne i arhitektonske delove, hajde da pređemo na IT operaci- je. Prema mišljenju mnogih, integ- Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija