Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 106

Zašto „klasične” kompanije treba da razmisle o sajber bezbednosti? Komercijalizacijom interneta omogućeno je brže i efikasnije poslovanje, što je donelo posebnu prednost kompanijama sa velikom bazom kupaca i klijenata. Pored uštede vremena i novca potrošenog u administrativnim transakcijama, pohranjivanju arhive ili reklamiranju, implementacija elektronskih komunikacionih kanala donela je i velike izazove. Podaci koji se čuvaju na serverima i u elektronskim bazama podataka su lako dostupni, ali nisu nimalo bezbedni. Ranjivost informacija predstavlja možda najveći izazov sa kojim se sve kompanije ponikle u tradicionalnom poslovnom okruženju suočavaju - a i dalje nemaju način da ga prevaziđu. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija