Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 105

sistema za automatizaciju priku- pljanja podataka naspram zastarele metode slanja operatera na teren se mogu videti u tabeli 2. preduzeća praktično svih dimenzija. Setimo se početka naše priče, gde je bilo govora o tome kako čovek teži da olakša sebi život i kako može Tabela 2 Tabela 1 Prednosti uvođenja ovakvog Kao što možemo videti, prednos- ti automatskog sistema ovakvog tipa su mnogobrojne i zaista je teško u današnje vreme opravda- ti nedostatak istog. Sam uređaj je dizajniran tako da se može primeniti podjenako dobro i kod manjih i kod većih distributera gasa bez ZZݚZ^ZHH^Y[q#[H[Y]K1h]™H1#Z[Hq#[H[\XZHBH\ܚ\H]H\HBYۙHHYq![[HHSU ML^]q!H\[JH]hY[[]ښB]HH!]K[•qhYH[ܛXXZHSU ML\q$XZB[o]Hۘq!HN΋˝[] ˂[\]Y[\[\ XY\XY^[HXZ[^[H HY][H\ܝ\Z