Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF - Page 104

Rešenje - INIT-50 Da sva ova priča ne bi bila uza- lud, na scenu stupaju informacione tehnologije u svom punom sjaju. Naime, kompanija TO-NET iz Novog Sada u svojoj ponudi ima uređaj pod nazivom INIT-50 (slika 1) čija je svrha da izvrši akviziciju podata- ka sa gasne stanice i prosledi po- datke do udaljenog servera, gde se vrši njihova obrada i skladištenje, nakon čega je moguće izvršiti nji- hov pregled kroz korisnički interfejs putem internet pretraživača. Dakle, uređaj rešava problem prikupljanja i slanja podataka do udaljene lokaci- je, a ostatak sistema osigurava nji- hovo bezbedno čuvanje i uvid u pri- kupljene podatke. Ovim putem se vrši ušteda vremena i sredstava di- stributera, povećavaju se efikasnost i pouzdanost sistema, a samim tim se povećava i kvalitet iskustva kraj- njih korisnika. Uređaj ima mogućnost napajanja sa gradske mreže, kao i ugrađeno baterijsko napajanje i podršku za povezivanje na solarni panel, što ga sve čini robusnim i pozdanim i spo- sobnim da prikuplja podatke 24/7. nivou, što može uveliko da pomogne distributerima prilikom proračuna opterećenja sistema, planiranja rezervi i proširivanja distributivne mreže, a kako su to nimalo jefti- ne stvari i iziskuju puno vremena i Slika 1. INIT-50 Pored toga, učestanost priku- plja-nja podataka je takođe pode- siva, pa tako možemo imati uvid u potrošnju gasa čak i na satnom pažnje svaka pomoć je dobrodošla.   Neke od bitnijih tehničkih kara- kteristika INIT-50 uređaja su date u tabeli 1. Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija