DIAG IM3 - Page 394

378 1.5mm N/A Cruciate Head 1.5 Cruciate SDHS20F SDHS20F Type Hex Head N/A N/A SDHS20F N/A SDHS20F 1.5 Cruciate SDHS20F N/A SDHS35F N/A SDHS35F N/A SDHS35F N/A SDHS35F N/A SDHS35F N/A SDHS35F N/A SDHS35F N/A SDH3500 N/A SDH3500 N/A SDH3500 3.5 Hex S090109 3.5 Hex S090108S 3.5 Hex S090107 2.5 Hex S090106S 2.5 Hex S090106S 2.5 Hex S090106S 2.5 Hex N/A 2.5 Hex S090104S 2.5 Hex S090104S 2.5 Hex N/A 1.5 Hex S090102S 1.5 Hex 1.5 Hex S090102S S090102S 1.5 Hex S090101S 1.5 Hex Synthes Fit N/A N/A 090108 090107 090106 090106 090106 N/A 090104 090104 N/A 090102 090102 090102 090101 Jacobs Soft Screwdriver N/A H090109 H090108S 6.5mm TBT065 H090107 5.5mm N/A H090106S 4.5mm TBT045 TS00065 H090106S 4.0mm TBT17535 TS00055 H090106S 3.5mm N/A TS00045 H090205 3.5mm TBT17535 TS17535 H090104 3.5mm TBT12535 N/A H090104 3.0mm N/A TS17535 H090209 2.7mm N/A TS12535 H090102 2.7mm TBT027 N/A H090102 2.4mm N/A N/A H090102 2.0mm N/A TS0027 H090101 2.0mm N/A N/A Jacobs Hard Drill TBT020 TBT015 ‘T’ Bar Clearance 2.0mm TD0020 TD0015 Quick Fit N/A S090105S S090107 S090105S S090112S S090112S S090102S S090112S S090102S S090102S S090102S N/A S090101S S090101S S090101S S090100S Synthes Fit N/A 090105 090107 090105 090112 090112 090102 090112 090102 090102 090102 N/A 090101 090101 090101 N/A Jacobs Soft Tap H090105S H090107 H090205S H090112 H090112 H090102 H090112 H090102 H090102 H090102 H090208 H090101 H090101 H090100 6.5mm 3.2mm 4.0mm 5.5mm Cancellous 3.2mm 4.5mm Cortical 2.5mm 4.0mm Cortical 2.5mm 3.5mm Cancellous 2.0mm 3.5mm Tapping Cortical Self 2.5mm 3.5mm Cancellous Small 2.0mm 3.0mm Cortical 2.0mm 2.7mm Cancellous Small 2.0mm 2.7mm Tapping Cortical Self 1.8mm Jacobs Hard 2.4mm 2.2mm Cortical 1.5mm 2.0mm Tapping Cancellous Tapping Cortical Self Small Cortical Self 1.5mm 2.0mm 1.5mm 1.5mm 1.1mm Pilot Drill Cortical Cortical CORTICAL = CS CORTICAL SELF TAPPING = CSST CANCELLOUS = CAN Drill & Equipment for Cortical Screws and Cancellous Screws AO Type Screws, Drills, Taps & Screwdrivers