Devotion Magazine | A Devotional Christian Magazine for Females Autumn 2013