descobrim museu - Page 8

Estructura de l’activitat L’activitat ”Descobrim el Museu de la Música” s’estructura en tres fases de treball complementàries i imprescindibles cadascuna d’elles. o La formació de mestres. o El treball que es farà a l’escola abans i després d’anar al museu. o La visita al museu. 3. La formació de mestres • 3.1. Descripció L’activitat Descobrim el Museu de la Música està concebuda perquè la puguin portar a terme en la seva totalitat els mestres d’aula en col·laboració amb els especialistes de música. Es realitzarà una sessió de formació de 2 hores i mitja de durada destinada a tots els mestres interessats a realitzar l’activitat. Aquesta formació tindrà els objectius següents: • 3.2. Objectius -Presentar l’activitat. -Presentar i lliurar els materials necessaris per al treball a l’escola. -Presentar els materials que utilitzaran en la visita al museu. -Fer un recorregut per les sales del museu seguint l’itinerari que faran amb els alumnes. -Aprofundir en el coneixement dels instruments que hauran de descobrir amb els alumnes durant la visita. -Donar eines i recursos per escoltar les músiques del museu, tant en el treball previ a l’escola com en la visita. -Establir converses sobre les aportacions que ens pot fer l’activitat en el treball quotidià de l’aula. 8