descobrim museu - Page 7

2. Presentació i estructura de l’activitat “Descobrim el Museu de la Música” “Descobrim el Museu de la Música” és una activitat pensada i dissenyada per als nens i nenes d’educació infantil: 3, 4 i 5 anys. Pretén ser un primer contacte amb el Museu de la Música a través de l’observació, l’escolta, la descoberta i l’expressió. EL Museu de la Música és un espai amb una àmplia col·lecció d’instruments i de materials i, per tant, molt ric d’estímuls tant visuals com auditius. És un espai complex de captar en la seva totalitat en una visita. Per tant, la proposta que oferim és selectiva i va encaminada a establir un primer contacte dels infants amb un espai d’aquestes característiques. Gaudir i fascinar-se per les troballes del museu seran els elements clau per avivar aquesta recerca en visites posteriors i en altres contextos no escolars. A l’hora de dissenyar aquesta visita al Museu de la Música s’han tingut en compte les premisses següents: - els nens i nenes han d’estar molt motivats per venir al museu. - al llarg de la visita han de fer activitats diverses de formats diferents. - han de captar alguns espais del museu en la seva globalitat i no al detall. - l’observació detallada ha de ser d’un nombre molt limitat d’instruments. Un animaló amagat entremig de les cordes d’un instrument ben especial i suggerent, serà l’encarregat d’engrescar-nos i submergir-nos en aquesta aventura. Aquest animaló és el pont d'un instrument que es diu sarangi. Unes “boques” d'instruments, ben boniques i especials, seran l’excusa per endinsar-nos a les sales del museu i començar la nostra feina com a investigadors i investigadores. 7