descobrim museu - Page 49

8. La implicació de les famílies en aquesta activitat. Creiem que és en una relació molt estreta entre la família i l’escola quan es poden donar les condicions idònies perquè els infants puguin créixer i desenvolupar-se d’una forma intensa i global. És per aquest motiu que en plantejar aquesta activitat sempre hem volgut tenir molt present quina podria ser la implicació de les famílies en el projecte. Considerem que els pares i mares podrien tenir dos graus diferents d’implicació: -una implicació de col·laboració: col·laborar en la recerca d’informació, rebre notícies del que estem investigant, rebre el llibre viatger amb tota la documentació que tenim sobre l’activitat... -una implicació de participació: en aquest cas, se seguiria demanant a les famílies tota la col·laboració que acabem de descriure, però a més a més se’ls animaria que, després de la visita dels seus fills al museu amb l’escola, ells de forma individual o organitzats amb la resta de pares, repetissin la visita. La idea seria que tornessin al museu amb els seus fills i que aquests poguessin reproduir el que hi han viscut als seus pares. Segur que serien uns bons guies! En el cas que s’opti per aquesta opció pensem que seria molt recomanable que els mestres convidessin les famílies a venir el dia de la sessió de formació de mestres, per tal que puguin conèixer molt bé l’activitat. 49