descobrim museu - Page 48

Si tenim ganes de seguir investigant i volem que l’activitat Descobrim el Museu de la Música vagi més enllà i pugui esdevenir tot un projecte de classe, donem algunes pistes que ens poden ajudar a conduir el treball tot i que seran els interessos de cada grup els que ens faran seguir per un camí o per un altre. Aspectes MUSICALS sobre els que podríem aprofundir: -els instruments que tenim a l’escola tenen boca? -tots els instruments tenen boca? -per què els serveix la boca? -aprofundim en la classificació dels instruments: corda-vent-percussió. -podem construir altres instruments de corda, de vent i de percussió, reflexionant sobre el que hem après al